Huis van Levenskunst

Stichting Huis van Levenskunst

RSIN nummer / KvK nummer / IBAN

 • RSIN nummer: 855384669
 • KvK nummer: 63751704
 • IBAN: NL 49 TRIO 0391 0267 20

Contactgegevens

Postadres: Arnhemseweg 125, 7331 BE Apeldoorn

Bezoekadres: Arnhemseweg 125, 7331 BE Apeldoorn

E-mailadres: gs@huisvanlevenskunst.nl

Internet: www.huisvanlevenskunst.nl

Nieuwsbrief

We sturen 1x per jaar een nieuwsbrief en eventueel vaker, als er iets te melden valt. Wilt u ook het nieuws direct in uw mailbox ontvangen? Vul dan het contactformulier in op de pagina Contact.

Doelstelling Stichting Huis van Levenskunst

Het doel van de stichting is om zorg te verlenen aan, en het welzijn te bevorderen van mensen met de ziekte dementie. Ook voeren we verschillende vormen van onderzoek uit die onze kennis en vaardigheden  vergroten om tot verbetering van die zorg en dat welzijn te kunnen komen.

De stichting richt zich in de eerste plaats  op dagbesteding, waarbij we niet uitsluiten dat we, afhankelijk van de vraag van betrokken personen, voor andere vormen van zorg/opvang kiezen.

De wijze waarop wij het leven benaderen en de inspiratiebron bij het Huis van Levenskunst is de antroposofie.  Onze therapievormen, werkwijzen en de manier waarop wij handelen zijn hierop gebaseerd en geïnspireerd.

Het werkgebied van de stichting is lokaal (Apeldoorn) en regionaal.

We willen met nadruk zeggen dat het maken van winst niet het doel van de stichting is.

Bestuur

Het bestuur van de stichting Huis van Levenskunst bestaat uit de volgende personen:

  • G.A. Siebes, voorzitter
  • P.C. van Hardeveld, algemeen bestuurslid
  • P.N. Overbeek, algemeen bestuurslid
  • H.J.M. Pelgröm, secretaris

Vertrouwenspersoon

Mevr. Liesbeth Singor is de vertrouwenspersoon van het Huis van Levenskunst.

Zij is telefonisch bereikbaar via het Huis van Levenskunst: 06-82515056. Spreek voicemail in.

Beloningsbeleid

De medewerkers van het Huis van Levenskunst, inclusief de bestuursleden en de leden van de Adviesraad, ontvangen geen geldelijke beloning voor de werkzaamheden die ze verrichten voor het Huis van Levenskunst.

Stichting Huis van Levenskunst is een door de belastingdienst erkende ANBI

De ANBI status is in december 2015, met terugwerkende kracht vanaf de oprichtingsdatum, 15 juli 2015, toegekend aan Huis van Levenskunst. Een ANBI status levert een aantal belastingvoordelen bij donaties en giften op. Schenken aan een ANBI kan belastingvoordeel opleveren. En als u periodiek schenkt kan het belastingvoordeel oplopen.

 • Meer informatie hierover vindt u op de website van de belastingdienst
 • Een rekenformule en informatie over giften aan goede doelen vindt u op de website berekenhet.nl
 

Deze pagina met informatie sluit aan bij de voorwaarden die gelden vanuit de Belastingdienst voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).