Huis van Levenskunst

Stichting Huis van Levenskunst


RSIN nummer / KvK nummer / IBAN

  • RSIN nummer: 855384669
  • KvK nummer: 63751704
  • IBAN: NL 49 TRIO 0391 0267 20

Contactgegevens

Postadres: Arnhemseweg 125, 7331 BE Apeldoorn

Bezoekadres: Arnhemseweg 125, 7331 BE Apeldoorn

E-mailadres: gs@huisvanlevenskunst.nl

Internet: www.huisvanlevenskunst.nl

Doelstelling Stichting Huis van Levenskunst

De stichting heeft ten doel om zorg te verlenen aan en het welzijn te bevorderen van mensen met de ziekte dementie. Tevens wil de stichting d.m.v. vormen van onderzoek kennis en handelingsvaardigheden vergroten om tot verbetering van die zorg en dat welzijn te kunnen komen. De stichting richt zich primair op het realiseren van een zgn. “dagbesteding”, waarbij niet wordt uitgesloten dat voor andere vormen van zorg/opvang kan worden gekozen, afhankelijk van de vraag van de betrokkenen.

De levensbeschouwelijke onderbouwing en inspiratiebron bij het Huis van Levenskunst is die van de antroposofie. De handelingskaders, therapievormen en werkwijzen zijn hierop gebaseerd en geïnspireerd.

Het werkgebied van de stichting Huis van Levenskunst is lokaal en regionaal.

De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

Bestuur

Het bestuur van de stichting Huis van Levenskunst bestaat uit de volgende personen:

  • G.A. Siebes, voorzitter
  • P.C. van Hardeveld
  • P.N. Overbeek
  • R. Pelgrom

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

In de opstartperiode zal de stichting geen mensen in vaste dienst nemen. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door betrokken zorg-professionals die per dagdeel worden betaald. De tarieven worden vastgesteld binnen de normen van de CAO Zorg en Welzijn.

Jaarrekening/jaarverslag

Stichting Huis van Levenskunst Jaarrekening 2015

Stichting Huis van Levenskunst Jaarrekening 2016

Stichting Huis van Levenskunst Jaarrekening 2017

Stichting Huis van Levenskunst Jaarrekening 2018

Stichting Huis van Levenskunst Jaarrekening 2019

Stichting Huis van Levenskunst Jaarrekening 2020

Stichting Huis van Levenskunst is een door de belastingdienst erkende ANBI

De ANBI status is in december 2015, met terugwerkende kracht vanaf de oprichtingsdatum, 15 juli 2015, toegekend aan Huis van Levenskunst. Een ANBI status levert een aantal belastingvoordelen bij donaties en giften op. Schenken aan een ANBI kan belastingvoordeel opleveren. En als u periodiek schenkt kan het belastingvoordeel oplopen.

Meer informatie hierover vindt u op de site van de belastingdienst
Een rekenformule en informatie over giften aan goede doelen vindt u op de website berekenhet.nl
 

Deze pagina met informatie sluit aan bij de voorwaarden die gelden vanuit de Belastingdienst voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).