Huis van Levenskunst

Vrijwilligers

Het Huis van Levenskunst kan niet zonder vrijwilligers. Mensen die voor de cliënten en elkaar zorgen.

Samen werken

Een van de pijlers waar Het Huis van Levenskunst op gebouwd is, is die van de ‘vrij’ en ‘wil’.
We werken samen, met allemaal vrijwilligers en het is hartverwarmend dat er elke dag opnieuw steeds weer mensen beschikbaar zijn. Als gastvrouw, als kunstzinnig therapeut, als bewegings therapeut of vanuit het bestuur of om de website en de communicatie te regelen.
Mensen die beseffen hoe belangrijk het is om steeds weer vanuit een vrije wil, liefdevol aandacht en betrokkenheid te generen voor deze kwetsbare groep mensen.

Liefdevolle aandacht

Ik heb al eens eerder de woorden van de schrijfster Simone de Beauvoir geciteerd, maar wil dat nogmaals doen:
aan de zorg voor de ouder wordende mens , lees je het morele gehalte van de samenleving af”.
We weten ons door deze uitspraak geïnspireerd. Maar meer nog door de warme betrokkenheid en steun van alle belangstellende mensen, die mee helpen om dit initiatief te dragen en te ontwikkelen.

Gert Siebes
Voorzitter Stichting Huis van Levenskunst

Goed voornemen voor het nieuwe jaar

We zijn blij met uw hulp. Misschien een goed voornemen voor het nieuwe jaar? Op de pagina Donateurs kunt u uw hulp aanbieden via het formulier. 

Kom eens genieten van de fijne sfeer in het Huis van Levenskunst op een dinsdag of vrijdag. Onze gegevens staan onderaan elke pagina of op de pagina Contact