Huis van Levenskunst

Over ons

Onze visie

Het Huis van Levenskunst richt zich op eigenzinnige wijze op de mens met dementie en zijn of haar omgeving. Zorgen voor het lichamelijk welzijn maar ook zorgen voor de ziel. Zingeven en richtinggeven!
Onze visie

Over ons

Wij onderscheiden ons door onze holistische visie op het dementieproces. We zetten ons in voor een vorm van zorg die zich uitstrekt naar alle terreinen van het menszijn en aansluit bij de persoonlijke levensbehoeften van de persoon en zijn naasten.
Lees het interview met Helga en Gert

Het Huis van Levenskunst

Het huis waarin de opvang is gevestigd, Arnhemseweg 125 is geschonken door Elly van Hardeveld aan de stichting.

Lees het verhaal van Elly van Hardeveld

Onze stichting

Het doel van de stichting is om zorg te verlenen aan, en het welzijn te bevorderen van mensen met de ziekte dementie. Alle informatie over de stichting leest u op de pagina Stichting Huis van Levenskunst.

Ons beleidsplan


Lees de hoofdlijnen van het beleidsplan 2022 van onze stichting. (PDF document.)
Het beleidsplan van 2023 gaat verder op de weg die in 2022 is ingeslagen. Lees beleidsplan 2023.

ANBI status

Het Huis van Levenskunst heeft een ANBI status. Schenken aan een ANBI kan belastingvoordeel opleveren. En als u periodiek schenkt kan het belastingvoordeel oplopen.

Gert Siebes,

Ik heb al eens eerder de woorden van de schrijfster Simone de Beauvoir geciteerd, maar wil dat nogmaals doen: “aan de zorg voor de ouder wordende mens , lees je het morele gehalte van de samenleving af”. We weten ons door deze uitspraak geïnspireerd. Maar meer nog door de warme betrokkenheid en steun van alle belangstellende mensen, die mee helpen om dit initiatief te dragen en te ontwikkelen. Gert Siebes Voorzitter Stichting Huis van Levenskunst

Liefdevolle aandacht