Huis van Levenskunst

Donateurs

Kennis, ervaring, hulp of geld

Doneren kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door het doneren van uw kennis of ervaring op het gebied van zorg. Maar ook door tijd, praktische hulp of geld. Zo kunt u bijvoorbeeld lid worden van de Club van 100. Voor 100 euro per jaar maakt u een groot verschil.

Uw hulp is welkom

Wilt u hulp of een donatie aanbieden? Dan horen wij dit graag. Het handigst gaat dit via het formulier.

Wat hebben we bereikt?

We zijn bijzonder dankbaar dat er zoveel warme belangstelling is voor ons werk.
Op deze pagina houden wij u op de hoogte.

Het jaar 2023

In 2023 is het Huis van Levenskunst verder gegroeid en geprofessionaliseerd. We waren op dinsdag- en donderdagochtend geopend. Het aantal medewerkers is gelijk gebleven. Ze werken allen op vrijwillige basis en zonder geldelijke beloning. Het aantal gasten is licht afgenomen. Dat had vooral te maken met het steeds meer toenemende verlies van zelfredzaamheid van een aantal gasten. Maar ook is er, vooral bij mantelzorgers, de behoefte om hun familielid of partner een hele dag bij de dagopvang te kunnen laten doorbrengen. Dat kunnen wij niet bieden. Daarom zocht men vaak naar andere locaties in de dagbesteding.

Geheugen ontwikkelen op basis van interesse
We gaven samen met de gasten en steeds 2 medewerkers inhoud aan de ochtenden met beweging en kunstzinnige, ambachtelijke activiteiten. Zoals schilderen, boetseren en zingen. We werkten met thema’s die betekenisvol zijn of zijn geweest in het leven van de gasten. Naast deze activiteiten zoeken we er steeds naar om processen te ontwikkelen waarmee we een sociale gemeenschap bouwen waarbij het geheugen ontwikkelen door wederzijdse interesse, centraal staat.

Nieuw: Ontmoetingsruimte voor geheugenontwikkeling
We merkten het al eerder dat de ernst van geheugenproblemen bij de meeste gasten is toegenomen. In het jaarverslag van 2022 maakte ik daar al melding van. Ook bewegingsstoornissen(zoals apraxie en coördinatie stoornissen) en desoriëntatie in ruimte en tijd laat een toename zien. De casemanagers signaleren dit ook. Ze geven aan dat de drempel om naar een dagbesteding toe te gaan sinds de corona pandemie hoger is geworden. We hebben dit met een aantal casemanagers besproken. We vroegen ons of het mogelijk is om tot een vroege signalering van geheugenproblematiek te komen en mensen al veel eerder met het Huis van Levenskunst kennis te laten maken. In de loop van 2023 zorgde een groepje medewerkers ervoor dat we een nieuwe stap kunnen zetten. Medio 2024 openen we op de vrijdag een ontmoetingsruimte voor geheugenontwikkeling. Voor gasten met beginnende geheugenproblemen. We stuurden hiervoor folders naar diverse instanties in de zorg. Zoals huisartsen, case managers in Apeldoorn en de poli geriatrie van het Gelre Ziekenhuis.

Nieuw logo
We profileerden ons in de afgelopen jaren als: Huis van Levenskunst, voor mensen met dementie. Het logo in de folder is in de loop van 2023 ontworpen door ons bestuurslid Paul. Dit logo: ‘ Huis van Levenkunst – ontmoetingsruimte voor geheugenontwikkeling’, wordt ons logo voor dit nieuwe initiatief

Bijscholing
We volgden in 2023 met de medewerkers een uitgebreide EHBO en reanimatie cursus.

Plannen 2024 en verder

We zijn van plan om ook begeleiding te gaan bieden aan een groep mensen met lichte vorm van geheugenverlies en dementie. We doen dit in overleg met casemanagers die ook toename in geheugen- en bewegingsproblemen constateren bij mensen die zij begeleiden. In ons actuele beleidsplan kunt u lezen hoe we vorm en inhoud geven aan deze nieuwe plannen. Lees ons actuele beleidsplan 2024.

Bekijk ook onze jaarrekeningen op de pagina Stichting Huis van Levenskunst.

wol spinnen 400x400
Ster leggen met stokjes en stenen 400x400
handen kleuren 400x400

Tuinhuis

Achter het Huis van Levenskunst is een groot tuinhuis gebouwd. In 2022 hebben we dit tuinhuis geschikt gemaakt voor een aantal activiteiten. We kunnen de ruimte gebruiken als gespreksruimte voor evaluatiegesprekken met gasten en mantelzorgers. Ook is de ruimte geschikt voor groepsactiviteiten zoals boetseren en met hout en speksteen werken. In het tuinhuis kunnen we ”rommel” maken en het werk laten staan. Er is een nieuwe vloer gelegd en een groep vrijwilligers heeft isolatie aangebracht. Er is een aanrechtblok geplaatst en watervoorziening aangelegd.

In de herfst en winter is groot onderhoud gedaan aan de tuin. Het tuinhuis is nu beter bereikbaar voor mensen die slecht ter been zijn. De trap ernaar toe heeft leuningen aan beide kanten gekregen en is breder gemaakt.

Klankschaal

Deze bijzondere, uit taxushout gesneden klankschaal is in 2017 aan de stichting geschonken. Maar de klankschaal was aan een restauratie toe. In 2022 heeft een vioolbouwer uit Zutphen de schaal hersteld. We maken er weer volop gebruik van.

Gereedschap voor steenbewerking

In de adventstijd van 2022 heeft de partner van een van onze eerste gasten een uitgebreide verzameling gereedschap geschonken voor het bewerken van verschillende steensoorten. We hebben een paar blokken steen aangeschaft en een van de gasten is hiermee op een ontroerende en indrukwekkende wijze aan het werk gegaan.

Tuinfeest

In de zomer van 2022 kon het tuinfeest eindelijk weer doorgaan, nadat het vanwege de coronapandemie twee keer was afgelast. Gasten, medewerkers en mantelzorgers kwamen samen op de boerderij van een van de medewerkers om het schapenscheren bij te wonen en om de zomer te vieren.

IMG_2530
IMG_2529
IMG_2883

Nieuwe verlichting en nieuwe kastdeuren in 2021

De verlichting in de zaal was tot nu toe heel praktisch maar niet mooi. Sinds een paar maanden hebben we nu prachtige en praktische lampen. De houten lampen hebben de vorm van een dodecaëder, een ruimtelijk figuur met 12 vijfhoekige vlakken. Ook zijn de versleten kastdeuren in de ontvangsthal vervangen door mooie nieuwe goed functionerende exemplaren.

Nieuwe entree en invalide toilet in 2020

De verbouwing van de hal en het nieuwe invalide toilet zijn in de zomer van 2020 helemaal afgerond. We zijn er erg blij mee. De verbouwing was noodzakelijk vanwege het gebruik van een rollator en een rolstoel, door enige van onze gasten. Met dank aan de financiële ondersteuning van een aantal mensen is het gelukt om een rolstoel toegankelijke douche / toilet te laten bouwen en is ook de entree vergroot en vernieuwd. Dankzij de schenkingen die we mochten ontvangen van de organisatie “Inner Wheel” en een aantal schenkingen van personen.

Verwarming en ventilatie

De verwarming en de ventilatie in de zaal is aangepast. Mede om de kans op besmetting met het corona virus verder te verkleinen. Dit alles met zorg om de karakteristieke sfeer zo min mogelijk aan te tasten.

Nieuwe keuken in 2019 dankzij schenkingen

De financiële ondersteuning is meer dan welkom. We hebben de keuken gerenoveerd en aangepast aan onze gasten met geschonken geld van personen en organisaties, zoals de Rotary club Apeldoorn.