Huis van Levenskunst

Wat doen wij?

3 dagdelen geopend

We zijn geopend op dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen. Er zijn gemiddeld 4 of 5 gasten. We proberen met een combinatie van zintuigindruk, beweging en zinvolle ervaring het geheugen te stimuleren.

Ochtendprogramma

Het programma heeft een bepaalde opbouw die globaal uit drie onderdelen bestaat:
- Geheugen oefeningen
- Bewegings oefeningen
- Kunstzinnige en ambachtelijke activiteiten

Ervaringen van een gast

Hoe een dagdeel bij het Huis van Levenskunst wordt ervaren door onze gasten kunt u het beste van hen zelf horen.
Lees het verhaal van een ervaringsdeskundige.

Samenleven

Het doel van onze activiteiten is om de gasten te betrekken bij, en betrokken te houden op zichzelf, op de medemens en op de samenleving. We bieden activiteiten aan waarbij ze kunnen ervaren dat zij zelf nog steeds deel uitmaken van deze samenleving, ook al zijn er problemen met het geheugen. We gaan er daarbij vanuit dat het actuele-en kortdurende geheugen wel degelijk aanspreekbaar zijn, als er sprake is van wezenlijke betrokkenheid op elkaar en van interesse in elkaar en in de samenleving. De beste manier om het geheugen aan te spreken is het tonen van interesse.

Sociale inbedding

Naast het Huis van Levenskunst staat een pand waar jongeren worden opgevangen in een begeleid wonen. We stellen het zeer op prijs dat we deze jongeren kunnen vragen ons te helpen bij diverse kleine klussen zoals tuinwerk en bestrating. Zowel voor hen als voor ons is het een stap om verder te integreren in de straat en in de wijk. Het contact met de wijkagent past ook in dit plan tot integratie. Het is belangrijk dat de wijkagent op de hoogte is van onze activiteiten zodat we het kunnen melden als een van de gasten op een onverwacht moment is gaan zwerven door de straten.

Jaarcyclus

In onze activiteiten betrekken we de seizoenen en jaarlijkse gebeurtenissen. Vaak stellen we de vraag aan onze gasten om te vertellen over de feesten of jaaractiviteiten uit hun jeugd. Dat levert mooie verhalen op.

Ochtendprogramma

Geheugenoefeningen

De geheugenoefeningen zijn gericht op de actualiteit van de dag of de week. Zo spelen het weer en de wisseling van de seizoenen vaak een rol. Maar ook staan we stil bij gebeurtenissen uit het leven van de gasten, vaak in samenhang met de actualiteit. Zo staan we in april en begin mei stil bij de betekenis van Bevrijdingsdag en vragen we ieder van de gasten daarover te vertellen vanuit eigen ervaringen.

Beweging

Beweging speelt een centrale rol. Bij de geheugenoefeningen combineren we de beweging, taal en geheugen.
Bijvoorbeeld: ieder heeft een stokje in de hand. Je legt het stokje neer op tafel en geeft het de naam van een bloem. De verschillende stokjes vormen als het ware een boeket. Geheugen(welk stokje hoort bij welke bloem), taal (het zelf een naam geven van het stokje) en beweging (rond de tafel lopen en het stokje met de naam ergens op die tafel neerleggen).
Daar komt nog bij dat de gasten zich op elkaar afstemmen en op elkaar betrokken zijn waardoor er verbindingen tussen mensen ontstaan.

Keuzes maken 

Welk blad kiezen?

De achtergrond van de gasten is heel verschillend. Er komen gasten die een vorm van dementie hebben, maar ook mensen met de ziekte van Parkinson, waarbij er problemen zijn met het geheugen.

Alle activiteiten in het Huis van Levenskunst hebben op de een of andere manier een samenhang met het geheugen. We spreken dit geheugen aan, vooral door de interesse te wekken. Interesse voor elkaar. Interesse voor de eigen creatieve mogelijkheden en voor de zingevende en betekenis gevende thema’s in het eigen leven en dat van de mede gasten. Op deze wijze kan er een gevoel ontstaan dat men meedoet. Dat het leven betekenis vol is, ook al zijn er problemen met het geheugen, de oriëntatie in tijd en ruimte en/of de motoriek.

Naast de geheugen oefeningen is er ook altijd ruimte voor sta-en loop bewegingen, met aandacht voor de balans. En bewegingen om de vaardigheden van de ledematen zoals mobiliteit en kracht in conditie te houden.

Stokken oefening 
Stokken oefening
 

Kunstzinnige en ambachtelijke activiteit

Een derde aandachtsgebied is de kunstzinnige activiteit.
Hierbij is het resultaat ondergeschikt aan het proces van kunstzinnig bezig zijn. Dat kan bestaan uit tekenen of schilderen, maar ook kan er geboetseerd worden. Met de handen iets kunnen maken werkt zingevend en bevestigend.

Op de foto’s is zichtbaar hoe er een periode gewerkt is met vilt en turf, waarbij alle gasten een zitting gemaakt hebben voor hun eigen stoel. Daarnaast een foto van resultaat van het werken met klei.