Huis van Levenskunst

Wat doen wij?

Twee dagdelen geopend

We zijn op dit moment twee dagdelen geopend, op de dinsdag en de vrijdag.
Het aantal gasten wisselt, maar meestal zijn er vier of vijf gasten.
Het dagprogramma heeft een bepaalde opbouw die globaal uit drie onderdelen bestaat:
– Geheugen oefeningen
– Bewegings oefeningen
– Kunstzinnige en ambachtelijke activiteiten

Geheugenoefeningen

De geheugenoefeningen zijn gericht op de actualiteit van de dag of de week. Zo spelen het weer en de wisseling van de seizoenen vaak een rol. Maar ook staan we stil bij gebeurtenissen uit het leven van de gasten, vaak in samenhang met de actualiteit. Zo hebben we begin mei stil gestaan bij de betekenis van Bevrijdingsdag en wist ieder van de gasten daarover te vertellen vanuit eigen ervaringen.

Beweging

Beweging speelt een centrale rol. Bij de geheugenoefeningen combineren we de beweging, taal en geheugen.
Bijvoorbeeld: ieder heeft een stokje in de hand. Je legt het stokje neer op tafel en geeft het de naam van een bloem. De verschillende stokjes vormen als het ware een boeket. Geheugen(welk stokje hoort bij welke bloem), taal (het zelf een naam geven van het stokje) en beweging (rond de tafel lopen en het stokje met de naam ergens op die tafel neerleggen).
Daar komt nog bij dat de gasten zich op elkaar afstemmen en op elkaar betrokken zijn waardoor er verbindingen tussen mensen ontstaan.

Keuzes maken
Welk blad kiezen?

De achtergrond van de gasten is heel verschillend. Er komen gasten die een vorm van dementie hebben, maar ook mensen met de ziekte van Parkinson, waarbij er problemen zijn met het geheugen.

Alle activiteiten in het Huis van Levenskunst hebben op de een of andere manier een samenhang met het geheugen. We spreken dit geheugen aan, vooral door de interesse te wekken. Interesse voor elkaar. Interesse voor de eigen creatieve mogelijkheden en voor de zingevende en betekenis gevende thema’s in het eigen leven en dat van de mede gasten. Op deze wijze kan er een gevoel ontstaan dat men meedoet. Dat het leven betekenis vol is, ook al zijn er problemen met het geheugen, de oriëntatie in tijd en ruimte en/of de motoriek.

Naast de geheugen oefeningen is er ook altijd ruimte voor sta-en loop bewegingen, met aandacht voor de balans. En bewegingen om de vaardigheden van de ledematen zoals mobiliteit en kracht in conditie te houden.

Stokken oefening
Stokken oefening

Kunstzinnige en ambachtelijke activiteit

Een derde aandachtsgebied is de kunstzinnige activiteit.
Hierbij is het resultaat ondergeschikt aan het proces van kunstzinnig bezig zijn. Dat kan bestaan uit tekenen of schilderen, maar ook kan er geboetseerd worden. Met de handen iets kunnen maken werkt zingevend en bevestigend.

Op de foto’s is zichtbaar hoe er een periode gewerkt is met vilt en turf, waarbij alle gasten een zitting gemaakt hebben voor hun eigen stoel. Daarnaast een foto van resultaat van het werken met klei.