Huis van Levenskunst

Activiteiten
voor mensen met dementie

Advent 2022

Advent 2022

Geachte lezer,

In de voor ons liggende periode van Advent gaan we ons opnieuw voorbereiden op Kerstmis en de geboorte van het licht. We kunnen vanuit betrokkenheid en interesse in de ander op zoek gaan naar het licht in elkaar en naar het licht in onszelf.

De basis van waaruit wij werken
De samenkomsten bij het Huis van Levenskunst stonden in het afgelopen jaar in het teken van het wekken van interesse bij onze gasten. Om vanuit betrokkenheid het geheugen te activeren en van daaruit zin en betekenis te geven aan het samenzijn. Het is de basis van waaruit we bij het Huis van Levenskunst werken.

Dankbaar
In de eerste plaats gaat onze dankbaarheid uit naar de gasten die steeds weer opnieuw in al hun kwetsbaarheid zich aan ons toevertrouwen. Ook in het nieuwe jaar gaan we verder op deze ingeslagen weg en we zijn dankbaar voor de steun en het geschonken vertrouwen van u, de mantelzorgers en overige betrokkenen.

Kerstfeest op 23 december
De medewerkers en de gasten van het Huis van Levenskunst vieren het Kerstfeest met elkaar op 23 december.
Aansluitend is het Huis van Levenskunst gesloten tot 10 januari 2023.

Namens het bestuur en alle medewerkers, wens ik u een inspirerende Adventstijd toe en een stralend Kerstfeest
Gert Siebes
Voorzitter van de Stichting Huis van Levenskunst.

Vernieuwend initiatief

Het Huis van Levenskunst richt zich op eigenzinnige wijze op de dementerende mens en zijn of haar omgeving. Zorgen voor het lichamelijk welzijn maar ook zorgen voor de ziel. Zingeven en richtinggeven! Geriaters zijn enthousiast: vooral doorgaan!

Zorg aansluiten op de persoon

Wij onderscheiden ons door onze holistische visie op het dementieproces. We zetten ons in voor een vorm van zorg die zich uitstrekt naar alle terreinen van het menszijn en aansluit bij de persoonlijke levensbehoeften van de persoon en zijn naasten

Stokken oefening

Dementie heb je niet alleen

Een belangrijk uitgangspunt van het Huis van Levenskunst! Natuurlijk betreft dementie de persoon zelf, maar ook alle geliefden, alle naasten krijgen ermee te maken. We zoeken verbinding. Met elkaar ervoor zorgen dat iemand zoveel mogelijk zijn leven kan leven zoals het bedoeld was.

“Het is ons streven om het Huis van Levenskunst een brandpunt te laten zijn van betekenis-gevende ontwikkelingen. Voor de dementerenden, de betrokkenen en ook voor diegenen die enthousiast zijn over dit initiatief en die zich daar op hun manier, en met hun talenten voor willen inzetten.”