Huis van Levenskunst

Activiteiten
voor mensen met dementie

Vernieuwend initiatief

Het Huis van Levenskunst richt zich op eigenzinnige wijze op de dementerende mens en zijn of haar omgeving. Zorgen voor het lichamelijk welzijn maar ook zorgen voor de ziel. Zingeven en richtinggeven! Geriaters zijn enthousiast: vooral doorgaan!

Zorg aansluiten op de persoon

Wij onderscheiden ons door onze holistische visie op het dementieproces. We zetten ons in voor een vorm van zorg die zich uitstrekt naar alle terreinen van het menszijn en aansluit bij de persoonlijke levensbehoeften van de persoon en zijn naasten

Stokken oefening

Dementie heb je niet alleen

Een belangrijk uitgangspunt van het Huis van Levenskunst! Natuurlijk betreft dementie de persoon zelf, maar ook alle geliefden, alle naasten krijgen ermee te maken. We zoeken verbinding. Met elkaar ervoor zorgen dat iemand zoveel mogelijk zijn leven kan leven zoals het bedoeld was.

Advent 2021

In een wereld,
Waar vrede tussen mensen
Verder weg lijkt te zijn dan ooit,
Wordt, des te sterker,
Een appèl gedaan aan ieder van ons
Om de vrede te wekken in het eigen hart.
En die te delen met de ander.

Vanuit het mensenhart
Zal het licht dat komende is,
Tot in de verste uithoeken
Van de wereld stralen
Met de kracht
Van de liefde.

Het is weer december en samen met de gasten bereiden we ons voor op het naderende Kerstfeest.
Een feest dat evenals vorig jaar vanwege het gevaar voor besmetting met het coronavirus niet samen met alle gasten, hun partners en mantelzorgers op dezelfde dag gevierd kan worden.
Maar ook dit jaar zullen we samen, op een bescheiden wijze het Kerstfeest vieren en, met elkaar, in verbondenheid, terugblikken en vooruitblikken.
Het afgelopen jaar is er veel gebeurd.
Vreugdevolle momenten en momenten van verlies en afscheid wisselden elkaar af.
Het coronavirus en het daarmee samenhangende besmettingsgevaar bracht ook in het Huis van Levenskunst onrust en onzekerheid.
Het Huis van Levenskunst is echter een plaats geweest en wil dat in de toekomst ook zijn waar de gasten een warme en veilige omhulling geboden wordt met aandacht voor wat voor hun betekenisvol en zingevend is.
Het team van medewerkers zal zich daar ook in het komende jaar in verbondenheid voor blijven inzetten.
Onze dank gaat uit naar al diegenen die ons ook dit jaar weer gesteund hebben op vele uiteenlopende wijzen.
Mede door deze steun en hulp hebben we de zorg en begeleiding kunnen bieden.
Het bestuur van het Huis van Levenskunst wenst u een vredige- en van licht vervulde Kersttijd toe en alle goeds voor het nieuwe jaar.

Gert Siebes

Voorzitter van de Stichting Huis van Levenskunst

December 2021.

Het Huis van Levenskunst is gesloten van 24 december tot en met 3 januari. 
In 2022 zijn we geopend op de dinsdagochtend, de donderdagochtend en de vrijdag ochtend van 09.00 tot 13.00 uur.

“Ons streven is het om het Huis van Levenskunst een brandpunt te laten zijn voor betekenis gevende ontwikkelingen van de dementerenden, de betrokkenen en ook voor diegenen die enthousiast zijn over dit initiatief en die zich daar op hun manier en met hun talenten voor willen inzetten.”