Huis van Levenskunst

Huis van Levenskunst

Een vernieuwend initiatief in Apeldoorn

Op het moment dat de eerste plannen voor het Huis van Levenskunst het licht zagen – een initiatief dat zich op eigenzinnige wijze richt op de dementerende mens en zijn of haar omgeving -, was ouderenzorg geen speerpunt in het beleid van de Gemeente Apeldoorn.
Grote kans dat dit spoedig zal veranderen in een maatschappij die vergrijst en waarin het begrip participatie-samenleving zijn intrede heeft gedaan. De participatie-samenleving: een samenleving met als uitgangspunt, dat mensen maatschappelijk ondersteund worden om zo lang mogelijk thuis te blijven, waarbij buren en familie een steeds grotere rol spelen. De wet die dat ondersteunt, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is in handen gelegd van de gemeente. Zo is voor de dementerende mens vanuit die wet de keuze gemaakt om in de gemeente zogenaamde geheugensteunpunten te ontwikkelen: aanspreekpunten in de wijk waar dementerenden en hun naasten terecht kunnen, zodat de buurt waarin mensen wonen een levend organisme wordt.

Wat het Huis van Levenskunst te bieden heeft past binnen deze structuur, maar vanuit dit initiatief doen we het anders. Geriaters zijn enthousiast. Zij staken ons een hart onder de riem: vooral doorgaan!

Zorg die aansluit op de persoonlijke levensbehoefte

Wij onderscheiden ons door onze holistische visie op het menszijn en op het dementieproces. Naar onze mening bestaat er een grote behoefte aan een vorm van zorg die zich uitstrekt naar alle terreinen van het menszijn en aansluit bij de persoonlijke levensbehoeften van de persoon en zijn naasten.

Meer daarover kunt u lezen op de pagina Visie.

Na een succesvolle proefperiode gaan we nu in 2018 verder meer dagdelen en meer cliënten.

“Dementie heb je niet alleen”

Een belangrijk uitgangspunt van het Huis van Levenskunst!
Natuurlijk betreft dementie in eerste instantie de persoon zelf, maar ook alle geliefden, alle naasten krijgen ermee te maken. We vinden het van belang, dat we met elkaar de verbinding zoeken. Met elkaar kunnen we ervoor zorgen, dat iemand toch nog zoveel mogelijk zijn leven kan leven zoals het bedoeld was te zijn. Zodat hij of zij niet uit zijn of haar ‘biografie’ valt, in die zin dat zijn of haar vrienden langs blijven komen, de omgeving leert hoe zij zich een houding kunnen geven en iemands interesse gebieden geactiveerd blijven. Ons streven is het dan ook om het Huis van Levenskunst een brandpunt te laten zijn voor betekenis gevende ontwikkelingen binnen de biografie van een ieder: voor de dementerenden, voor de mensen die op enigerlei wijze bij de dementerenden betrokken zijn, maar ook voor diegenen die enthousiast zijn over dit initiatief en die zich daar op hun manier en met hun talenten voor willen inzetten. Zodat we met elkaar die gemeenschap bouwen waarin de ouder wordende, dementerende mens ondersteund en geholpen kan worden.