Huis van Levenskunst

Activiteiten voor mensen met dementie

Het nieuwe jaar

Namens het bestuur en de medewerkers van het Huis van Levenskunst wensen we u alle goeds voor het nieuwe jaar.
Onze dankbaarheid gaat in het bijzonder uit naar al diegenen die ons in het afgelopen jaar gesteund hebben. Hetzij financieel, hetzij met goede raad of anderszins.
Door de vele steun en harte warmte die we hebben mogen ontvangen, kunnen we verder op de ingeslagen weg en onze zorg blijven besteden aan de gasten, wiens zorg aan ons is toevertrouwd.

Gert Siebes
Voorzitter van de Stichting Huis van Levenskunst

Tijdens de jaarlijkse kerstlunch hebben we samen herinneringen gedeeld.
Lees de herinnering van Frits

Vernieuwend initiatief in Apeldoorn

Het Huis van Levenskunst richt zich op eigenzinnige wijze op de dementerende mens en zijn of haar omgeving. Zorgen voor het lichamelijk welzijn maar ook zorgen voor de ziel. Zingeven en richtinggeven! Geriaters zijn enthousiast: vooral doorgaan!

Zorg die aansluit op persoonlijke levensbehoefte

Wij onderscheiden ons door onze holistische visie op het dementieproces. We zetten ons in voor een vorm van zorg die zich uitstrekt naar alle terreinen van het menszijn en aansluit bij de persoonlijke levensbehoeften van de persoon en zijn naasten

Stokken oefening

Dementie heb je niet alleen, ook gevolgen voor naasten

Een belangrijk uitgangspunt van het Huis van Levenskunst! Natuurlijk betreft dementie de persoon zelf, maar ook alle geliefden, alle naasten krijgen ermee te maken. We zoeken verbinding. Met elkaar ervoor zorgen dat iemand zoveel mogelijk zijn leven kan leven zoals het bedoeld was.

Ons streven is het om het Huis van Levenskunst een brandpunt te laten zijn voor betekenis gevende ontwikkelingen van de dementerenden, de betrokkenen en ook voor diegenen die enthousiast zijn over dit initiatief en die zich daar op hun manier en met hun talenten voor willen inzetten.