Huis van Levenskunst

Activiteiten
voor mensen met dementie

Vernieuwend initiatief

Het Huis van Levenskunst richt zich op eigenzinnige manier op de mens met dementie en zijn omgeving. Zorgen voor het lichamelijk welzijn maar ook zorgen voor de ziel. Zingeven en richtinggeven! Geriaters zijn enthousiast: vooral doorgaan!

Zorg aansluiten op de persoon

Wij onderscheiden ons door onze holistische visie op het dementieproces. We zetten ons in voor een vorm van zorg die zich uitstrekt naar alle terreinen van het menszijn en aansluit bij de persoonlijke levensbehoeften van de persoon en zijn naasten

Stokken oefening

Dementie heb je niet alleen

Een belangrijk uitgangspunt van het Huis van Levenskunst! Natuurlijk betreft dementie de persoon zelf, maar ook alle geliefden, alle naasten krijgen ermee te maken. We zoeken verbinding. Met elkaar ervoor zorgen dat iemand zoveel mogelijk zijn leven kan leven zoals het bedoeld was.

“We streven ernaar om het Huis van Levenskunst een brandpunt te laten zijn van betekenis-gevende ontwikkelingen. We doen dit voor de mens met dementie en zijn betrokkenen. Maar ook voor diegenen die enthousiast zijn over dit initiatief en die zich daar op hun manier en met hun talenten voor willen inzetten.”