Huis van Levenskunst

Activiteiten
voor mensen met dementie

Vernieuwend initiatief

Het Huis van Levenskunst richt zich op eigenzinnige wijze op de dementerende mens en zijn of haar omgeving. Zorgen voor het lichamelijk welzijn maar ook zorgen voor de ziel. Zingeven en richtinggeven! Geriaters zijn enthousiast: vooral doorgaan!

Zorg aansluiten op de persoon

Wij onderscheiden ons door onze holistische visie op het dementieproces. We zetten ons in voor een vorm van zorg die zich uitstrekt naar alle terreinen van het menszijn en aansluit bij de persoonlijke levensbehoeften van de persoon en zijn naasten

Stokken oefening

Dementie heb je niet alleen

Een belangrijk uitgangspunt van het Huis van Levenskunst! Natuurlijk betreft dementie de persoon zelf, maar ook alle geliefden, alle naasten krijgen ermee te maken. We zoeken verbinding. Met elkaar ervoor zorgen dat iemand zoveel mogelijk zijn leven kan leven zoals het bedoeld was.

Corona

Nadat we begin 2020 bijna 3 maanden moesten sluiten door de totale lock-down, zijn we half juni 2020 weer met (kleinere) groepen begonnen. Zoals vanouds op de dinsdag- en vrijdagochtend. Door de kleine groepen is het voorgekomen dat we bijeenkomsten niet door konden laten gaan.

Voor de opstart, voerden we veel overleg met alle vrijwilligers hoe we alle Covid-19 maatregelen zo goed mogelijk kunnen volgen. En overleg blijft nodig. Ook spraken we met de mantelzorgers over de eventuele risico’s. De keus of ze wel of niet willen deelnemen is dan ook door de mantelzorger samen met de cliënt gemaakt. Eind 2020 is de verwarming aangepast en is een ventilatiesysteem geïnstalleerd in de zaal. Mede om de kans op besmetting met het corona virus verder te verkleinen.

Het Huis van Levenskunst houdt de berichtgeving over het coronavirus nauwlettend in de gaten. Wij stellen indien nodig ons beleid en de te nemen maatregelen bij, om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen. Hierin volgen we de richtlijnen van het RIVM en de GGD Noord- en Oost-Gelderland.

“Ons streven is het om het Huis van Levenskunst een brandpunt te laten zijn voor betekenis gevende ontwikkelingen van de dementerenden, de betrokkenen en ook voor diegenen die enthousiast zijn over dit initiatief en die zich daar op hun manier en met hun talenten voor willen inzetten.”