Huis van Levenskunst

Activiteiten
voor mensen met dementie

Vernieuwend initiatief in Apeldoorn

Het Huis van Levenskunst richt zich op eigenzinnige wijze op de dementerende mens en zijn of haar omgeving. Zorgen voor het lichamelijk welzijn maar ook zorgen voor de ziel. Zingeven en richtinggeven! Geriaters zijn enthousiast: vooral doorgaan!

Zorg die aansluit op persoonlijke levensbehoefte

Wij onderscheiden ons door onze holistische visie op het dementieproces. We zetten ons in voor een vorm van zorg die zich uitstrekt naar alle terreinen van het menszijn en aansluit bij de persoonlijke levensbehoeften van de persoon en zijn naasten

Stokken oefening

Dementie heb je niet alleen

Een belangrijk uitgangspunt van het Huis van Levenskunst! Natuurlijk betreft dementie de persoon zelf, maar ook alle geliefden, alle naasten krijgen ermee te maken. We zoeken verbinding. Met elkaar ervoor zorgen dat iemand zoveel mogelijk zijn leven kan leven zoals het bedoeld was.

Ons streven is het om het Huis van Levenskunst een brandpunt te laten zijn voor betekenis gevende ontwikkelingen van de dementerenden, de betrokkenen en ook voor diegenen die enthousiast zijn over dit initiatief en die zich daar op hun manier en met hun talenten voor willen inzetten.