Huis van Levenskunst

Over het huis

Dit is het verhaal van Elly van Harderveld

In 1990 ontstond in Apeldoorn een nieuw initiatief. Artsen en therapeuten vormden een samenwerkingsverband. Ze werkten vanuit gebouw: Therapeuticum De Es. Dit centrum was voor dit initiatief gebouwd. Gert Siebes, fysiotherapeut, was vanaf het begin intensief bij dit initiatief betrokken.
Vanaf 1996 vonden in de zaal van het Therapeuticum De Es bijeenkomsten plaats met verschillende groepen mensen. Gert hield daar voordrachten over kunst en filosofische thema’s. Ook gaf hij op kunstzinnige wijze cursussen met een breed scala van invalshoeken, uitgaande van “de mens in beweging”. Ik heb goede herinneringen aan de vriendschappen die daar ontstonden en de verbondenheid die we voelden.

Huis met gewenste mogelijkheden

Het zaaltje in het Therapeuticum werd te klein en Gert zocht een grotere cursusruimte. Samen met andere betrokkenen vonden we het huis met de gewenste mogelijkheden; het pand aan de Arnhemseweg, nummer 125. In oktober 2003 ben ik op de bovenverdieping gaan wonen en in 2004 begonnen de werkzaamheden in de benedenruimtes van het huis.
Een kinderfysiotherapeut en een orthopedagoog/gezinspsycholoog gaven vorm aan “Triskell”, centrum voor kinderen met ontwikkelingsproblemen.
In de avonden hield Gert voordrachten over kunst. De zaal was ook geschikt voor een nieuwe opzet van weekend- en jaarcursussen die Gert ontwikkelde vóór en met therapeuten die werkzaam waren met kinderen: “Spel en beweging”. Na enkele jaren groeide hieruit de jaarcursus voor belangstellenden, met als uitgangspunt “De sociale kunst”.

Warme omhulling

Nadat Triskell werd opgeheven ontstond er een nieuw door Gert vormgegeven initiatief met hulp van deskundigen en vrijwilligers: “Huis van Levenskunst”; een dagbesteding voor mensen met dementie.
Sinds 2016, na verbouwingen en aanpassingen, is het Huis van Levenskunst gegroeid tot een warme omhulling en zinvol samenzijn voor alle gebruikers.