Huis van Levenskunst

Bericht

Mei 2019

Het Huis van Levenskunst heeft een bijzonder jaar achter zich waarin veel gebeurd is.

We zijn op dit moment twee dagdelen geopend, op de dinsdag en de vrijdag.
Het aantal gasten wisselt, maar meestal zijn er vier of vijf gasten.
Het dagprogramma heeft een bepaalde opbouw die globaal uit drie onderdelen bestaat:
– Geheugen oefeningen
– Bewegings oefeningen
– Kunstzinnige en ambachtelijke activiteiten

De geheugenoefeningen zijn gericht op de actualiteit van de dag of de week. Zo spelen het weer en de wisseling van de seizoenen vaak een rol. Maar ook staan we stil bij gebeurtenissen uit het leven van de gasten, vaak in samenhang met de actualiteit. Zo hebben we begin mei stil gestaan bij de betekenis van Bevrijdingsdag en wist ieder van de gasten daarover te vertellen vanuit eigen ervaringen.

Beweging speelt ook hier een centrale rol.
Bij de geheugen oefeningen combineren we de beweging, taal en geheugen.
Bijvoorbeeld: ieder heeft een stokje in de hand. Je legt het stokje neer op tafel en geeft het de naam van een bloem. De verschillende stokjes vormen als het ware een boeket. Geheugen(welk stokje hoort bij welke bloem), taal (het zelf een naam geven van het stokje) en beweging (rond de tafel lopen en het stokje met de naam ergens op die tafel neerleggen).
Daar komt nog bij dat de gasten zich op elkaar afstemmen en op elkaar betrokken zijn waardoor er verbindingen tussen mensen ontstaan.

Keuzes maken
Welk blad kiezen?
De achtergrond van de gasten is heel verschillend. Er komen gasten die een vorm van dementie hebben, maar ook mensen met de ziekte van Parkinson, waarbij er problemen zijn met het geheugen.

Alle activiteiten in het Huis van Levenskunst hebben op de een of andere manier een samenhang met het geheugen. We spreken dit geheugen aan, vooral door de interesse te wekken.
Interesse voor elkaar. Interesse voor de eigen creatieve mogelijkheden en voor de zingevende en betekenis gevende thema’s in het eigen leven en dat van de mede gasten.
Op deze wijze kan er een gevoel ontstaan dat men meedoet. Dat het leven betekenis vol is, ook al zijn er problemen met het geheugen, de oriëntatie in tijd en ruimte en/of de motoriek.

Naast de geheugen oefeningen is er ook altijd ruimte voor sta-en loop bewegingen, met aandacht voor de balans. En bewegingen om de vaardigheden van de ledematen zoals mobiliteit en kracht in conditie te houden.

Stokken oefening
Stokken oefening

Een derde aandachtsgebied is de kunstzinnige activiteit.
Hierbij is het resultaat ondergeschikt aan het proces van kunstzinnig bezig zijn. Dat kan bestaan uit tekenen of schilderen, maar ook kan er geboetseerd worden. Met de handen iets kunnen maken werkt zingevend en bevestigend.

Op de foto’s is zichtbaar hoe er een periode gewerkt is met vilt en turf, waarbij alle gasten een zitting gemaakt hebben voor hun eigen stoel. Daarnaast een foto van resultaat van het werken met klei.

Ons pand

Het huis van Levenskunst is gevestigd in een vrijstaand pand gebouwd in 1910. Dat pand heeft een bijzondere sfeer en een geheel eigen karakter, maar vraagt veel onderhoud.
We zijn bijzonder dankbaar, dat er zoveel warme belangstelling is voor ons werk. Ook de financiële ondersteuning is meer dan welkom. We hebben de keuken kunnen renoveren en aan kunnen passen aan de doelgroep met geschonken geld van personen en organisaties, zoals de Rotary club Apeldoorn.
De schenkingen die we mochten ontvangen van de organisatie “Inner Wheel” alsmede een aantal schenkingen van personen, gaan we besteden aan een nieuwe stap in de verbouwing. Nog dit jaar, (zoals het nu voorstaat circa september/oktober), gaan we een rolstoel toegankelijk toilet laten bouwen en passen we de entree en wachtruimte aan.

Samen werken

Een van de pijlers waar Het Huis van Levenskunst op gebouwd is, is die van de vrij wil.
We werken samen, met allemaal vrijwilligers en het is hartverwarmend dat er elke dag opnieuw steeds weer mensen beschikbaar zijn. Als gastvrouw, als kunstzinnig therapeut, als bewegings therapeut of vanuit het bestuur of om de website en de communicatie te regelen.
Mensen die beseffen hoe belangrijk het is om steeds weer vanuit een vrije wil, liefdevol aandacht en betrokkenheid te generen voor deze kwetsbare groep mensen.

Liefdevolle aandacht

Ik heb al eens eerder de woorden van de schrijfster Simone de Beauvoir geciteerd, maar wil dat nogmaals doen:
aan de zorg voor de ouder wordende mens , lees je het morele gehalte van de samenleving af”.
We weten ons door deze uitspraak geïnspireerd. Maar meer nog door de warme betrokkenheid en steun van alle belangstellende mensen, die mee helpen om dit initiatief te dragen en te ontwikkelen.

Gert Siebes
Voorzitter Stichting Huis van Levenskunst